Ostomiehentie 13, 564-2255
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Metsokangas 
Nimi Ostomiehentie 13, 564-2255
Metsokankaan kaupunginosan korttelin 10 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos, sekä Metsokankaan kaupunginosan osaa koskeva asemakaava. 564-2255.
Tunnus 564-2255, <4154/2015>
Kuvaus/tavoite

Asemakaavan muutos on käynnistetty suunnittelualueen vuokraoikeuden haltijan, Oulun Taksipalvelut Oy:n hakemuksesta. Yhdyskuntalautakunta on myöntänyt 21.4.2015 § 177 suunnittelutarveratkaisun asemakaava-alueen ulkopuoliselle määräalalle 564-402-8-44. Suunnittelutarveratkaisussa esitetty rakennushanke vastaa kaavamuutoksessa esitettyjä ratkaisuja.

Hakija on teettänyt suunnittelualueelle tontinkäyttösuunnitelman. Tarkoituksena on rakentaa 980 m² autokatos, pääasiassa linja-autoille. Esitetty hanke edellyttää suunnittelualueen asemakaavan muuttamista.

Yhdyshenkilöt Kaavasuunnittelija Tuula-Mari Kurikka p. 044 703 2224
Aloittamispvm 29.9.2015
Käsittelyvaiheet
Luonnos (yhd.ltk 29.9.2015 § 414) nähtävillä 16.10.2015 - 30.10.2015
Ehdotus (yhd.ltk 1.12.2015 § 569) nähtävillä 8.12.2015 - 8.1.2016
Hyväksyminen (kv 29.2.2016 § 18) valitusaika 4.3.2016 - 4.4.2016
Kaava tullut voimaan 8.4.2016 -
Päättymispvm 8.4.2016  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Ote kvn 29.2.2016 § 18 pöytäkirjasta   Ote kvn 29.2.2016 § 18 pöytäkirjasta.pdf.pdf   815 kt
Voimaan tullut asemakaava   2255.pdf   353 kt
Asemakaavan selostus   564-2255_selostus_voimaantullut.pdf   1 092 kt 
*
11.5.2021 © Oulun kaupunki - Palaute