Mannerheiminpuiston yleissuunnitelma
Suunnitelman laji Ympäristösuunnitelma
Kaupunginosat III (Vanhatulli) 
Nimi Mannerheiminpuiston yleissuunnitelma
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Mannerheiminpuistosta on laadittu yleissuunnitelma. Suunnittelualue sijaitsee Oulun keskustassa Vanhatullin kaupunginosassa, Kirkkokadun, Albertinkadun, Isokadun ja Sepänkadun rajaamalla alueella.

Suunnittelu käynnistyi vuoden 2016 keväällä. Alussa asetettiin tavoitteet suunnittelulle ja ideoitiin Mannerheiminpuiston kehittämistä tapahtumapuistoksi. 23.9.2016 järjestettiin suunnittelutyöpaja asiantuntijoille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yhdyskuntalautakunnassa 13.12.2016. Kevään 2017 aikana luonnosvaihtoehdoista työstettiiin yleissuunnitelmaluonnos ohjausryhmätyöskentelyn avulla. Se esiteltiin yhdyskuntalautakunnalle 11.4., yleisötilaisuudessa 19.4. ja keskustan yhteistyö-ryhmässä 24.4.2017. Lisäksi laadittua 3D-mallia on esitelty mm. Oulun kaupungin internetsivuilla sekä virtuaalilasien avulla puistossa Oulun taiteiden yönä 17.8.2017.

Mannerheiminpuisto on suosittu oleskelupuisto. Läpikulkuliikenne kävellen ja pyöräillen on vilkasta. Roskaamista ja järjestyshäiriöitä esiintyy. Puisto on yleisilmeeltään kulunut ja leikkipuistoa lukuun ottamatta peruskorjauksen tarpeessa. Leikkipuiston peruskorjaus on valmistunut kesällä 2017.

Tavoitteena on kehittää puiston kaupunkikuvallista ilmettä ja
lisätä puiston toimivuutta ja turvallisuutta. Mannerheiminpuistoa kehitetään ympärivuotisena tapahtumapuistona pienille ja keskisuurille tapahtumille.

Yleissuunnitelmassa esitetään ehdotus puiston uudesta järjestelystä sisältäen:

- puiston pinnoitteiden, rakenteiden ja kalusteiden uusimista kävelykeskustan laatutason ja yleisilmeen mukaisiksi,
- valaistuksen uusimista energiatehokkaaksi ja elämykselliseksi,
- puuston uudistamista ja pensaiden vähentämistä näkyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi,
- tapahtumapaikkojen ja niiden vaatiman tekniikan rakentamista puistoon,
- puistopelikentän, pöytätennis- ja puistoshakkipöytien rakentamista,
- pyöräpysäköinnin parantamista puistossa,
- kiinteän, ympärivuotisen puisto-WC:n rakentamista ja
- Sepänkadun kehittämistä kävelylle ja pyöräilylle varattuna katuna.

Toimenpiteet on alustavasti arvioitu toteutettavan vuosina
2018-2019.

Yhdyshenkilöt Maisema-arkkitehti Mirjam Larinkari p. 044 703 2117
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 8.12.2016
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 13.12.2016 -
Yhdyskuntalautakunta 29.8.2017 -
Nähtävillä 8.9.2017 - 22.9.2017
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 17.10.2017 § 546
Liitteet
OAS   OAS_mannerheiminpuisto_final.pdf   956 kt
Sijaintikartta   Mannerheiminpuisto.jpg   1 202 kt
Ote asemakaavasta   Mannerheiminpuisto_kaava2508.pdf   135 kt
Selostus 15.8.2017   MannerheiminpuistoYS_selostus_15082017.pdf   5 782 kt
Yleissuunnitelmakartta   VII-309_ymp_MannerheiminpuistoYS_150817.pdf   2 853 kt
3D-malli   Linkki   
*
27.10.2020 © Oulun kaupunki - Palaute