564-2346 Tarkka-ampujankatu 20  
Asemakaava, V (Leveri)
 
HANKKEEN KUVAUS

V (Leveri) kaupunginosan (Leveri) korttelin 16 tonttia nro 1 (Tarkka-ampujankatu 20) koskeva asemakaavan muutos


Asemakaavan muutos koskee V kaupunginosan (Leveri) korttelin 16 tonttia nro 1 osoitteessa Tarkka-ampujankatu 20. Suunnittelualue on Oulun kaupungin omistuksessa. Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt 20.7.2017 As. Oy Isokulma. Hakijan tavoitteena on 3-kerroksisen asuinrakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksilla.


Suunnittelualue on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kaavamuutoksella mahdollistetaan tontin täydennysrakentaminen siten, että oleva VI-kerroksinen rakennus säilyy ja suojellaan asemakaavassa. Säilyvää rakennusta voidaan korottaa kahdella lisäkerroksella. III-kerroksinen rakennus on asemakaavan muutoksen myötä mahdollista purkaa. Alueelle voidaan sijoittaa II-VII-kerroksista rakentamista.


Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUAINEISTO::
Kaavaluonnos nähtävillä 23.11 - 23.12.2021 (yhdltk 19.10.2021 § 582)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA:
OAS nähtävillä 3.5-.3.6.2019 (yhdltk 23.4.2019)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Jere Klami, p. 044 703 2412.
kaavoitusassistentti Outi Colliander, p. 040 664 2838.
sähköpostiti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute