564-2266 Raja-Taskila  
Asemakaava, Taskila
 
HANKKEEN KUVAUS

Taskilan kaupunginosan Rajataskila- nimistä kiinteistöä 564-403-2-140 koskeva asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen rakentaminen Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti pientalovaltaisiksi korttelialueiksi. Asemakaava-alueen laajuus on noin 9,43 ha. Uutta asuinrakentamista kaava mahdollistaa 8 000 k-m2. Alueen asuntotyyppinä on pääosin yksikerroksinen rivitalo. Asemakaava mahdollistaa myös paritalojen, kytkettyjen pientalojen sekä erillisten yhtiömuotoisten pientalojen rakentamisen korkeintaan kaksikerroksisina.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä 20.1.2021 klo 17.00 - 19.00. Osallistumislinkki löytyy kaupungin verkkosivuilta www.ouka.fi/asemakaavoitus kohdasta ajankohtaista.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi .

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 29.12.2020 - 28.1.2021 (yhdltk 15.12.2020 § 602)
- Kaavaehdotus (kartta)
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 22.10-21.11.2019 (yhdltk 15.10.2019 § 540)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
OAS nähtävillä 15.6.2018-10.8.2018
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Liikenneselvitys
- Liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma
- Luonto- ja maisemaselvitys
- Sulffaattimaaselvitys
- Hulevesien yleissuunnitelma
- Yleispiirteiset pohjatutkimukset ja perustamistapalausunto
- Linnustoselvitys
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Esko Härkönen puh. 040 668 2024
 
11.5.2021 © Oulun kaupunki - Palaute