Puu-Raksila 564-2425  
Asemakaava, Raksila
 
HANKKEEN KUVAUS

Raksilan kaupunginosan kortteleita 29-34 koskeva asemakaavan muutos (Puu-Raksila)

Asemakaavan muutos on käynnistetty Raksilan asukasyhdistys ry:n aloitteesta. Työn tavoitteena on tukea Puu-Raksilan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohessa tarkastellaan asemakaavan ajanmukaisuutta myös muilta osin.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 25.8.2022 klo 17-19. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua Ympäristötalon kahvio Leetassa, Solistinkatu 2 tai etänä. Osallistumislinkki etänä osallistuville lisätään pari päivää ennen tilaisuutta kaupungin verkkosivuille www.ouka.fi/asemakaavoitus kohtaan ajankohtaista.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 1.7. - 2.9.2022 (yhdltk 14.6.2022 § 388)
- Kaavaluonnos (kartta)
Kaavaselostus
Korjaus- ja rakentamistapaohje luonnos 3.6.2022
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 27.8. - 30.9.2019 (yhdltk 13.8.2019 § 413)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Jere Klami puh. 044 703 2412
 
3.10.2022 © Oulun kaupunki - Palaute