Puu-Raksila 564-2425  
Asemakaava, Raksila
 
HANKKEEN KUVAUS

Raksilan kaupunginosan kortteleita 29-34 koskeva asemakaavan muutos (Puu-Raksila)

Asemakaavan muutos on käynnistetty Raksilan asukasyhdistys ry:n aloitteesta. Työn tavoitteena on tukea Puu-Raksilan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohessa tarkastellaan asemakaavan ajanmukaisuutta myös muilta osin.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 2.2.2023 klo 17-19 Ympäristötalon kahvio Leetassa, Solistinkatu 2.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 27.1. - 27.2.2023 (yhdltk 17.1.2023 § 12)
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Korjaus- ja rakentamistapaohje ehdotus 2.12.2022
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 1.7. - 2.9.2022 (yhdltk 14.6.2022 § 388)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
- Korjaus- ja rakentamistapaohje luonnos 3.6.2022
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 27.8. - 30.9.2019 (yhdltk 13.8.2019 § 413)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Jere Klami puh. 044 703 2412
 
5.2.2023 © Oulun kaupunki - Palaute