Oulun kolmiorateen ja Heikkkilänkankankaan liikennepaikan ratasuunnittelu  
Muu, Hiironen, Kaakkuri, Kiviniemi
 
HANKKEEN KUVAUS

Väyläviraston laadituttamat Oulun kolmioraiteen ja Heikkilänkankaan liikennepaikan ratasuunnitelmat ovat valmistuneet ja ne on toimitettu Oulun kaupungille nähtäville asetettaviksi. Suunnitelmiin sisältyvät myös katusuunnitelma-asiakirjat Palokankaantien ja Villiperänpolun kohdalla sekä meluvalli- ja ympäristösuunnitelmat, jotka hyväksytään samalla kertaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen nojalla.

Kaupunki antaa nähtävillä olon jälkeen lausuntonsa suunnitelmista ja vastineensa mahdollisesti jätettyihin muistutuksiin sekä antaa vastaukset lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin koskien mm. kustannusjakoa ja kunnossapitovastuita.


Yllämainittu suunnitelma on julkisesti nähtävillä 18.10.-18.11.2019

Muistutukset suunnitelmasta on toimitettava kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle 18.11.2019 klo 15.30 mennessä osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Muistutuksessa tulee ilmoittaa asianumero OUKA/7754/10.03.01.01/2017

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
NÄHTÄVILLÄ
18.10.-18.11.2019
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 15.10.2019
Ratasuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
Liikenneinsinööri Erkki Martikainen p. 044 703 2113
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Projektipäällikkö Jouni Juuti p. +358 2953 43810
sähköposti: etunimi.sukunimi@vayla.fi
 
6.12.2019 © Oulun kaupunki - Palaute