Maantie 18677 (Varjakantie) pyörätie välillä Hailuodontie (mt 816)-Varjakka  
Tiesuunnitelma, Salonpää
 
HANKKEEN KUVAUS
Kyseinen tiesuunnitelma on tehty jo 2015 siinä yhteydessä kun kaupunki laati loma-asuntopainotteista asemakaavaa Varjakan alueelle. Asemakaava ei kuitenkaan ole edennyt. Tiesuunnitelma vanhenee neljässä vuodessa, joten sen käsittely on tullut ajankohtaiseksi. Tiesuunnitelman tiedot on päivitetty ajan tasalle, muutoin suunnitelma on alkuperäisessä muodossaan. Vuoropuhelu on käyty kaavoituksen ja tiesuunnittelun yhteydessä.

Yllämainittu suunnitelma on julkisesti nähtävillä 18.10-18.11.2019

Muistutukset suunnitelmasta on toimitettava kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle 18.11.2019 klo 15.30 mennessä osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Muistutuksessa tulee ilmoittaa asianumero OUKA/9359/10.03.01.01/2015

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
(Päätösesitys yhdyskuntalautakunta 10.12.2019)
NÄHTÄVILLÄ
18.10.-18.11.2019
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 15.10.2019
Tiesuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
Liikenneinsinööri Erkki Martikainen p. 044 703 2113
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköpost:i:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Hankevastaava Ari Kuotesaho p. 0400 382 327
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 
11.12.2019 © Oulun kaupunki - Palaute