Siilotie 1 564-2413  
Asemakaava, Toppila
 
HANKKEEN KUVAUS
Hakijan tavoitteena on Toppilan kaupunginosan korttelin nro 79 (Siilotie 1) pysäköintinormin muuttaminen vastaamaan kaupunginhallituksen 26.3.2018 päätöstä uusista pysäköintinormeista. Korttelista suurin osa on rakentamatta. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia asemakaavan muuhun sisältöön tai alueen kaupunkikuvaan. Muutoksen tavoitteena on vähentää maanalaiseen tilaan toteutettavien pysäköintipaikkojen määrää.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi . Kirjaamo avoinna ma-pe klo 8.30-15.30

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 25.10-22.11.2019 (yhdltk 15.10.2019 § 539)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 25.10-22.11.2019 (yhdltk 15.10.2019 § 535)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
asemakaava-arkkitehti Uki Lahtinen p. 044 703 2427 ja kaavoitusassistentti Outi Colliander p. 040 664 2838
 
6.12.2019 © Oulun kaupunki - Palaute