Sarkkisenmutkan leikkipaikka, ympäristösuunnitelma  
Ympäristösuunnitelma, Haukipudas
 
HANKKEEN KUVAUS

Sarkkisenmutkan leikkipaikan suunnitelmat ovat valmistuneet hyväksymiskäsittelyä varten. Suunnittelu perustuu Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014 - 2032 suunnitelmaan, joka on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 18.2.2014 § 110.

Suunnittelualue sijaitsee Haukiputaan kaupunginosassa.

Vanha Sarkkisenmutkan leikkipaikka Kiiminkijoentien varresta puretaan ja uusi leikkipaikka rakennetaan asemakaavan mukaiselle paikalle. Uudelle leikkipaikalle rakennetaan kulkuyhteys Sarkkisenmutkan kadulta. Leikkipaikalle asennetaan perusleikkivälineistö sekä muut perusvarusteet, kuten penkit ja roska-astiat. Leikkipaikalle rakennetaan lisäksi valaistus.

Sarkkisenmutkan leikkipaikan rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuonna 2020.

Yllämainittu suunnitelma on julkisesti nähtävillä 8.11.-22.11.2019.

Muistutukset suunnitelmasta on toimitettava kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle 22.11.2019 klo 15.30 mennessä osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Muistutuksessa tulee ilmoittaa asianumero OUKA/10596/2019

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
NÄHTÄVILLÄ
8.11.-22.11.2019
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 29.10.2019
- Sijaintikartta ja ote asemakaavast
- Ympäristösuunnitelma
- Poikkileikkkaukset
 
YHDYSHENKILÖT
Suunnitteluhortonomi Päivi Latvalehto p. 044 703 2094
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
6.12.2019 © Oulun kaupunki - Palaute