Taka-Lyötyn katu 4 564-2414  
Asemakaava
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutos koskee Karjasillan kaupunginosan korttelin 57 tonttia 4.

Kaavamuutoksesta on tehnyt aloitteen yksityinen maanomistaja. Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on tontin käyttötarkoituksen muuttaminen liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja lisärakennusoikeuden osoittaminen asemakaavassa. Tavoitteena on olevan korttelin tiivistäminen ja rakennuskannan uudistaminen.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä 28.4.2021 klo 17.00 - 18.30. Osallistumislinkki löytyy kaupungin verkkosivuilta www.ouka.fi/asemakaavoitus kohdasta ajankohtaista.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
LUONNOS nähtävillä 20.4 - 20.5.2021 (yhdltk 13.4.2021 § 214)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 25.10-22.11.2019 (yhdltk 15.10.2019 § 533)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavasuunnittelija Tuula-Mari Kurikka puh. 040 664 3559 kaavoitusarkkitehti Jere Klami puh. 044 703 2412
 
18.6.2021 © Oulun kaupunki - Palaute