Mäntylän Baana 1  
Katusuunnitelma, Karjasilta, Höyhtyä, Lintula
 
HANKKEEN KUVAUS

Oulun ensimmäinen pyöräilyn laatukäytävä eli Baana rakennettiin
keskustan ja Linnanmaan välille vuosina 2018-2019. Laaditun
Baanaverkkosuunnitelman mukaisesti Baanojen rakentamista on
tavoitteena jatkaa vuosittain. Oulun toinen Baana-tasoinen
pyöräilyn laatukäytävä rakennetaan eteläisestä alikulusta Mäntylän
suuntaan välille Kainuuntie-Poikkimaantie. Mäntylän Baanan linjaus
noudattelee Leevi Madetojan kadun ja Lintulammentien itäpuolella
nykyisin kulkevaa yhdistettyä jalankulun ja pyöräilyn väylää.

Mäntylän Baanan 1.vaiheesta on laadittu rakennussuunnitelma,
joka lähetetään hyväksymiskäsittelyyn. Rakennustyöt on tarkoitus
toteuttaa kesän 2020 aikana. Hankkeelle on haettu myös valtion
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman mukaista valtionavustusta.


Mäntylän Baanan suunnitteluperiaatteet noudattavat Linnanmaan
Baanan periaatteita sekä Baanaverkkosuunnitelmassa määriteltyjä
periaatteita. Niiden mukaisesti kävely ja pyöräily erotetaan
toisistaan ja pyöräväylän osuus päällystetään punaisella asfaltilla
kulkumuotoerottelun korostamiseksi. Väylä toteutetaan
leventämällä nykyistä väylää ja samassa yhteydessä valaistusta
parannetaan liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

Saman hankkeen yhteydessä siirretään Pohjankartanon
pysäköintialueen liittymä Solistinkadun liittymän yhteyteen ja
risteys muutetaan liikennevalo-ohjatuksi.


Yllämainittu suunnitelma on julkisesti nähtävillä 10.12.-23.12.2019

Muistutukset suunnitelmasta on toimitettava kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle 23.12.2019 klo 15.30 mennessä osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi


Muistutuksessa tulee ilmoittaa asianumero OUKA/9384/02.08.01/2018

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
NÄHTÄVILLÄ
10.12.-23.12.2019
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 12.11.2019
- Sijaintikartta
- Ote asemakaavasta
- Yleiskartta
- Ympäristösuunnitelma
- Poikkileikkaukset
- Liikenteenohjaus
 
YHDYSHENKILÖT
Liikenneinsinööri Harri Vaarala p.044 703 2108
Yhdyskunta-ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
11.12.2019 © Oulun kaupunki - Palaute