Sahantie 10 564-2383  
Asemakaava, Pateniemi
 
HANKKEEN KUVAUS

Kaavamuutoksen tavoitteena on täydennysrakentaa nykyään tyhjillään oleva RM -tontti (matkailua palvelevien rakennusten korttelialue). Samalla kortteliin liitetään osa Lautatarhanpuistoa. Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY), Pateniemen sahayhdyskuntaa. Alueelle mahdollistetaan viihtyisä, vetovoimainen, hyvien palveluiden, liikenneyhteyksien ja virkistysalueiden läheisyydessä olevan asuinalueen rakentaminen, alueen arvoja kunnioittaen.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi Kirjaamo avoinna ma-pe klo 8.30-15.30

Asemakaavaa esitellään keskustelu- ja tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 27.11.2019 klo 17-19. Pateniemen koulun ruokalassa, Sahantie 2

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluaineisto Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 15.11-16.12.2019 (yhdltk 12.11.2019 § 600)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 15.11-16.12.2019 (yhdltk 12.11.2019 § 595)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Hulevesiselvitys
- Luonto- ja maisemaselvitys
- Maaperän pilaantuneisuustutkimus
- Perustamistapalausunto
- Sulfaattimaalausunto
- Ympäristösuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
asemakaava-arkkitehti Anne Olsbo p. 044 703 2439 ja kaavasuunnittelija Päivi Markuksela p. 050 430 3319
 
11.12.2019 © Oulun kaupunki - Palaute