Sahantie 10 564-2383  
Asemakaava, Pateniemi
 
HANKKEEN KUVAUS

Kaavamuutoksen tavoitteena on täydennysrakentaa nykyään tyhjillään oleva RM -tontti (matkailua palvelevien rakennusten korttelialue). Samalla kortteliin liitetään osa Lautatarhanpuistoa. Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY), Pateniemen sahayhdyskuntaa. Alueelle mahdollistetaan viihtyisä, vetovoimainen, hyvien palveluiden, liikenneyhteyksien ja virkistysalueiden läheisyydessä olevan asuinalueen rakentaminen, alueen arvoja kunnioittaen.


Asemakaavaa esitellään Tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa, joka järjestetään etänä 19.10. klo 17.45 - 19.30. Osallistumislinkki löytyy kaupungin verkkosivuilta www.ouka.fi/asemakaavoitus kohdasta ajankohtaista.


Koronatilanteesta johtuen mahdollisuus tulla Ympäristötalolle on peruttu, tilaisuuteen voi osallistua ainoastaan etänä.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluaineisto Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 13.10.-12.11.2020 (yhdltk 15.9.2020 § 419)
- Kaavaehdotus (kartta)
- Kaavaselostus
- Vuorovaikutusraportti 31.8.2020
- Vuorovaikutusraportti 31.8.2020, päivitetty 19.11.2020
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 15.11-16.12.2019 (yhdltk 12.11.2019 § 600)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 15.11-16.12.2019 (yhdltk 12.11.2019 § 595)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma päivitetty 25.5.2020
SELVITYKSET:
- Yhdyskuntalautakunta, suunnitteluvaraus 24.9.2019 § 498
- Sahantie 10,luonto- ja maisemaselvitys, Pöyry Finland Oy 29.8.2019
- Maaperän pilaantuneisuustutkimus 2018
- Maaperän pilaantuneisuustutkimus 2019, Pöyry Finland Oy 5.6.2019
- Yleispiirteiset pohjatutkimukset ja perustamistapalausunto, Pöyry Finland Oy 29.5.2019 päiv 10.6.2019
- Pohjatutkimusleikkauskartat A-C
- Sulfaattimaalausunto, Pöyry Finland Oy 20.5.2019
- Hulevesiselvitys Sahantie 10, Plaana Oy 5.5.2020
- Ympäristön ja liikenteen yleissuunnitelma 6.4.2020
- Alueen rakeisuuskuva 6.4.2020
- Lausunto rakentamisen vaikutuksesta pohjaveden korkeuteen , AFRY Finland Oy 18.8.2020
 
YHDYSHENKILÖT
asemakaava-arkkitehti Anne Olsbo p. 044 703 2439 ja kaavasuunnittelija Päivi Markuksela p. 050 430 3319
 
1.12.2020 © Oulun kaupunki - Palaute