564-2382 Kastellin liikekeskus  
Asemakaava, Oulunsuu
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Oulunsuun kaupunginosa kortteleita 38 ja 39 sekä ympäröiviä katu- ja puistoalueita. 


Kastellin liikekeskus Oy on hakenut kaavamuutosta omistamansa liikekorttelin muuttamiseksi asuinkäyttöön sekä uuden liikekeskuksen toteuttamiseksi kaupungin omistamalle maalle, nykyistä lähemmäksi Kajaanintietä.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 17.12.2022 - 23.1.2023 (Kv 12.12.2022 § 119)
Hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen
- Hyväksytty asemakaava
- Kaavaselostus
- Ote Kv:n 12.12.2022 § 119 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 28.6. - 31.8.2022 (yhdltk 14.6.2022 § 384)
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Viitesuunnitelma havainnekuvineen 31.5.2022
VALMISTELUVAIHE
Kaavaluonnos nähtävillä 21.5. - 21.6.2021 (yhdltk 11.5.2021 §254)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden (2.6.2021) muistio
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
OAS nähtävillä 6.12.2019 - 7.1.2020 (yhdltk 5.11.2019 §577)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 20.4.2021)
SELVITYKSET
- Liikenne- ja meluselvitys 18.5.2022
- Hulevesiselvitys (24.2.2022)
- Maisemaselvitys, luonnos (15.2.2019)
 
YHDYSHENKILÖT
Kaavoitusarkkitehti Antti Määttä p. 044 703 2428, antti.m.maatta@ouka.fi
Kaavoitusassistentti Tarja Korpi p. 050 454 8268, tarja.korpi@ouka.fi
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute