Kirkkotien alue ja tori, peruskorjaus  
Katusuunnitelma, Haukipudas
 
HANKKEEN KUVAUS
Haukiputaalla Kirkkotien alueella on tehty kaavan muutos, joka on tullut voimaan 28.12.2018. Kaavamuutoksen myötä on Kirkkotien alueen kaduille ja ympäristölle laadittu peruskorjaussuunnitelmat.
Suunnitelmista järjestettiin yleisötilaisuus Länsituulen koululla 5.9.2019. Nyt käsiteltävät suunnitelmat sisältävä katujen peruskorjauksen-, valaistuksen-, kuivatuksen-,-ympäristönsuunnittelun sekä torialueen suunnittelun.

Alueen vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostosta on Oulun Vesi laatinut korjaussuunnitelmat.


Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fiKÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 25.2.2020 § 118
NÄHTÄVILLÄ
24.1.-7.2.2020
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 14.1.2020
- Sijaintikartta
- Ote asemakaavasta
- Yleiskartta
- Katusuunnitelma 1
- Katusuunnitelma 2
- Poikkileikkaukset 1
- Poikkileikkaukset 2
- Ympäristösuunnitelma 1
- Ympäristösuunnitelma 2
- Liikenteenohjaus
- Sisällysluettelo
 
YHDYSHENKILÖT
Katumestari Seppo Kuoppala p. 044 703 2110
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
21.6.2024 © Oulun kaupunki - Palaute