Marmoritien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat  
Katusuunnitelma, Kaijonharju, Liikanen, Rusko
 
HANKKEEN KUVAUS

Ruskon alueelle (Ruskonniitty) on laadittu asemakaava-alueen laajennus, jonka tavoitteena on monipuolistaa Ruskon yritystonttitarjontaa. Kaava on saanut lainvoiman 20.9.2019.

Kadut ja liikenne on laatinut Ruskonniityn teollisuusalueelle Marmoritien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnitelman yhteydessä laaditaan alueelle kunnallisteknisten verkostojen suunnitelmat. Katusuunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Suunnitelmaan sisältyy Raitotien liittymäjärjestelyt Marmoritien liittymässä, alueen pääkatu Marmoritie välillä Raitotie-Palolankuja ja tonttikadut Palolantie ja Palolankuja sekä pyörätietä.
Ruskonniityn alueen katujen rakentaminen tapahtuu maankäytön toteuttamisohjelman perusteella ja katujen rakentaminen sisältyy katurakentamisen investointiohjelmaan 2020-2021.

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
Kaupungininsinööri 8.5.2020 § 138
NÄHTÄVILLÄ
17.4.-4.5.2020
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 7.4.2020
- Sisällysluettelo
- Sijaintikartta
- Ote asemakaavasta
- Katusuunnitelmakartta 1
- Katusuunnitelmakartta 2
- Ympäristösuunnitelmakartta 1
- Ympäristösuunnitelmakartta 2
- Poikkileikkaukset
 
YHDYSHENKILÖT
Projekti-insinööri Pekka Turunen p. 044 703 2120
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2.
sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
7.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute