Eteläinen Oivapiste 564-2455  
Asemakaava, Perävainio
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutos koskee Perävainion kaupunginosan korttelin 54 tonttia nro 1 osoitteessa Visiolinja 38. Kaavamuutoksesta on tehnyt aloitteen Kiertokaari Oy.

Kaavamuutoksessa on tavoitteena sijoittaa tontille Oulun kaupungin eteläinen Oivapiste-jäteasema, joka on keräyspiste kotitalouksien pääasiassa maksuttomille hyötyjätteille. Tavoitteena on jäteaseman kaupunkikuvallinen laadukkuus.

Yhdyskuntalautakunta on tehnyt tontin nro 1 eteläosasta suunnitteluvarauksen Kiertokaari Oy:lle 14.1.2020 § 4.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi


KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 25.2. - 28.3.2022 (yhdltk 8.2.2022 § 55)
- Kaavakartta
- Kaavaselosuts
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 10.12.2021 - 14.1.2022 (yhdltk 30.11.2021 § 645)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 3.4 - 4.5.2020 (yhdltk 24.3.2020 § 137)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Hulevesiselvitys 6.11.2020
- Liikenneselvitys 24.6.2020
- Luonto- ja maisemaselvitys 24.6.2020
- Maaperäselvitys 8.5.2020
- Happamat sulfaattimaat 11.6.2020
 
YHDYSHENKILÖT
asemakaava-arkkitehti Virpi Rajala, puh. 044-703 2422 kaavoitusassistentti Irma Hyry, puh. 044-703 2426,
 
28.5.2022 © Oulun kaupunki - Palaute