Eteläinen Oivapiste 564-2455  
Asemakaava
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutos koskee Perävainion kaupunginosan korttelin 54 tonttia nro 1 osoitteessa Visiolinja 38. Kaavamuutoksesta on tehnyt aloitteen Kiertokaari Oy.

Kaavamuutoksessa on tavoitteena sijoittaa tontille Oulun kaupungin eteläinen Oivapiste-jäteasema, joka on keräyspiste kotitalouksien pääasiassa maksuttomille hyötyjätteille. Tavoitteena on jäteaseman kaupunkikuvallinen laadukkuus.

Yhdyskuntalautakunta on tehnyt tontin nro 1 eteläosasta suunnitteluvarauksen Kiertokaari Oy:lle 14.1.2020 § 4.


Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 3.4 - 4.5.2020 (yhdltk 24.3.2020 § 137)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Virpi Rajala, puh. 044-703 2422 kaavoitusassistentti Irma Hyry, puh. 044-703 2426,
 
7.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute