Posankuja 3 564-2441  
Asemakaava, Kynsilehto
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutoksella laajennetaan Kynsilehdon kaupunginosan korttelin 15 teollisuustonttia numero kuusi. Kaavan muuttaminen on tullut vireille Guttaperkka Oy:n hakemuksesta. Asemakaavan on tarkoitus valmistua kesällä 2020.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa lisärakentaminen tontille yrityksen varastotiloja varten ja laajentaa tonttia pysäköintipaikkojen rakentamiseksi.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 26.6 - 17.8.2020 (yhdltk 16.6.2020 § 318)
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
OAS JA VALMISTELUAINEISTO:
OAS ja valmisteluaineisto nähtävillä 3.4 - 4.5.2020 (yhdltk 24.3.2020 § 140)
- Oas ja valmisteluaineisto
SELVITYKSET:
- Hulevesien hallintasuunnitelma
- Maisema- ja luontoselvitys
 
YHDYSHENKILÖT
Kaavoitusarkkitehti Sisko Repola | puh. 044 7030530 Kaavoitusassistentti Outi Colliander | puh. 040 6642838
 
12.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute