Harjapuistontien katusuunnitelma  
Katusuunnitelma, Nuottasaari, Limingantulli
 
HANKKEEN KUVAUS
Nuottasaaren kaupunginosaan on laadittu asemakaava (564- 2312), joka mahdollistaa uuden Harjapuistontien katu- sekä jalankulku ja polkupyöräyhteyden rakentamisen Kempeleentien ja Isokadun välille sisältäen Oulunsalonpolun ja Rautionpolun risteämisratkaisut. Harjapuistontien linjaus kulkee Isokadulta liikuntakeskus Hukan ja Oulun keilahallin rakennusten välistä Kempeleentielle muodostaen näin uuden yhteyden Kempeleentien ja Heinäpään urheilukeskuksen välille. Asemakaava on tullut voimaan 23.10.2018.

Asemakaavaan on laadittu muutos (564-2452), jolla muutetaan liikuntakeskus Hukan ja Oulun keilahallin välisen katualueen leveyttä. Tämä kaavamuutos mahdollistaa pyörätien rakentamisen katualueelle sekä yleistä asiointipysäköintiä palvelevien kadunvarsipaikkojen rakentamisen. Harjapuistontien pyörätie on tärkeä mm. koulureittinä Limingantullista Nuottassaareen. Harjapuistontien rakentamisella parannetaan Heinäpään urheilukeskuksen liikenneyhteyksiä ja vähennetään Isokadun moottoriajoneuvoliikennettä Puistokadun suunnasta sekä liikenneturvallisuutta. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 13.3.-27.3.2020 ja yhdyskuntalautakunta on asettamassa 30.3.2020 päivätyn asemakaavan muutoksen julkisesti nähtäville.

Kadut ja liikenne-yksikkö on laatinut Harjapuistontien katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Suunnitelman yhteydessä on laadittu suunnittelualueelle hulevesiverkostojen suunnitelmat. Lisäksi Harjapuistontien varteen rakennetaan laadukasta pyöräpysäköintiä sekä lyhytaikaista ajoneuvopysäköintiä alueen käyttäjiä varten, sekä varaukset sähköautojen latauspisteille.
KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 26.5.2020 § 279
NÄHTÄVILLÄ
24.4.-8.5.2020
EHDOTUSVAIHE:
Yhdyskuntalautakunta 14.4.2020
- Sisällysluettelo
- Sijaintikartta
- Ote asemakaavaluonnoksesta
- Yleiskartta
- Katusuunnitelmakartta
- Poikkileikkaukset
- Ympäristösuunnitelma
- Liikenteenohjaussuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
Projekti-insinööri Pekka Turunen p. 044 703 2120
Yhdyskunta- ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2.
sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
7.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute