Siilotie 2 564-2467  
Asemakaava, Toppila
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutos koskee Toppilan kaupunginosan korttelia 53, tonttia 9 sekä katualuetta. Kaavamuutoksesta on tehnyt aloitteen tontin haltija. Tavoitteena on muuttaa Korttelin 53 tontin 9 käyttötarkoitus lähipysäköintialueesta asuin- ja liikerakennusten alueeksi. Suunnittelualueella sijaitsee vanha kemikaalivarasto, jonka hahmo on edellytetty säilytettäväksi kaupunkikuvallisistasyistä.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 14.4 - 14.5.2020 (yhdltk 24.3.2020 § 139)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Topias Yli-Vakkuri p. 040 844 5409 kaavoitusassistentti Outi Colliander p. 040 664 2838
 
12.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute