Elektroniikkatien lisäkaista Haukiputaantielle, katu- ja ympäristösuunnitelmat  
Katusuunnitelma, Linnanmaa
 
HANKKEEN KUVAUS
Oulun uusi keskuspaloasema sijoittuu jatkossa Linnamaalle osoitteeseen Elektroniikkatie 1. Alueelle on laadittu asemakaavamuutos, ja kaava on saanut lainvoiman 9.3.2020.

Kadut ja liikenne on laatinut Linnanmaalle Elektroniikkatielle katu- ja ympäristösuunnitelmat. Katusuunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Suunnitelmaan sisältyy Elektroniikkatien lisäkaista Haukiputaantien (mt 847) liittymään sekä uuden keskuspaloaseman hyökkäysteiden liittyminen Elektroniikkatiehen.

Keskuspaloasema aloittaa toimintansa Elektroniikkatiellä syksyllä 2021. Kadun rakentaminen toteutetaan vuoden 2021 investointiohjelmassa.

Yllämainitut suunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä 24.4. – 8.5.2020 Oulun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset


Muistutukset suunnitelmista on toimitettava kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle 8.5.2020 klo 15.30 mennessä osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Muistutuksessa tulee ilmoittaa asianumero OUKA/4045/2020KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
NÄHTÄVILLÄ
24.4.-8.5.2020
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 14.4.2020
- Sisällysluettelo
- Sijaintikartta
- Ote asemakaavasta
- Yleiskartta
- Katupiirustus sekä liikenteenohjaus
- Ympäristösuunnitelma
- Poikkileikkaus, Elektroniikkatie
- Poikkileikkaus, Modeemipuisto
 
YHDYSHENKILÖT
Liikenneinsinööri Erkki Malo p. 040 641 6006
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
7.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute