Jäälin keskuksen Rantatien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat  
Katusuunnitelma, Jääli
 
HANKKEEN KUVAUS

Kadut ja liikenne lähettää hyväksymiskäsittelyyn ja nähtäville asettamista varten Jäälin keskuksen Rantatien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat.

Katujen peruskorjaus liittyy Jäälin keskuksen asemakaavamuutokseen. Toimenpiteillä varaudutaan uuden asemakaavan toteutukseen sekä peruskorjataan vanhaa katuverkkoa.

Hanke sisältää katujen, vesijohtojen ja jätevesiviemäreiden peruskorjauksen sekä katuvalo-, sähkö- ja tietoliikenneverkon uusimista tarpeellisilta osin. Myös alueen hulevesiviemäröintiä parannetaan. Suunnitelma sisältää uusia jalankulku- ja pyöräily väylien kehittämistoimenpiteitä sekä joukkoliikenteen pysäkkien parantamista.

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 16.6.2020 § 334
NÄHTÄVILLÄ
24.4.-8.5.2020
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 14.4.2020
- Sisällysluettelo
- Sijaintikartta
- Ote asemakaavasta
- Yleiskartta
- Katusuunnitelma sekä liikenteenohjaus
- Ympäristösuunnitelma
- Poikkileikkaukset
 
YHDYSHENKILÖT
Rakennuttajainsinööri Saku Peltoniemi p. 044 703 2287
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
7.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute