564-2432 Allitie 1 ja 3  
Asemakaava, Höyhtyä
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavanmuutos on käynnistynyt Oulun kaupungin aloitteesta. Suunnittelualueella sijaitsee maakunnallisesti arvokkaat vuonna 1958 valmistunut entinen lastenkoti (Allitie 1) sekä 1963 valmistunut lastentarharakennus, jossa toimii Allinpuiston päiväkoti (Allitie 3). Sen korvaavasta uudesta päiväkodista on tehty hankesuunnitelma. Hankeselvitystyöryhmä esittää, että nykyisestä Allinpuiston päiväkodista luovutaan ja rakennus korvataan Sorsatien ja Lintulammentien kulmaukseen rakennettavalla uudisrakennuksella. Hanke esitetään toteutettavaksi vuosina 2022-2023.

Alue on asemakaavassa sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta lastentaloa ja
lastenkotia varten. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on rakennusten suojelumerkintöjen päivittäminen asemakaavassa sekä korttelialueen käyttötarkoituksen muuttaminen muita
käyttötarkoituksia mahdollistavaksi. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia alueen mittakaavaan soveltuvaan täydennysrakentamiseen suunnittelualueen eteläosassa osoitteessa Allitie 3

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 29.10. - 29.11.2021 (yhdltk 19.10.2021 § 585)
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 21.5 - 21.6.2021 (yhdltk 11.5.2021 § 253)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
OAS nähtävillä 17.4.2020 - 18.5.2020 (yhdltk 7.4.2020 § 166)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
Kaavoitusarkkitehti Jere Klami, puh. 044 703 2412
Kaavoitusassistentti Tarja Korpi puh. 50 454 8268>
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
19.1.2022 © Oulun kaupunki - Palaute