Kirkkosalmenkaarre 564-2424  
Asemakaava, Oulunsalo
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutos koskee Oulunsalon kaupunginosan kortteleita 196 ja 197. Kaavamuutoksella yhtiömuotoiseen pientalorakentamiseen osoitettuja korttelialueita tutkitaan kehitettäväksi myös omatonttisen erillispientalorakentamisen suuntaan. Kaavoitus on käynnistetty yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden aloitteesta. Hankkeen yhteydessä laaditaan maankäyttösopimus.

Tavoitteena on Kirkkosalmenkaarteen toteutumatta jääneen pientaloalueen rakentaminen valmiiksi, ja alueella jo olemassa olevan kunnallistekniikan hyödyntäminen. Alue on osa Oulunsalon keskustan taajamarakennetta.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 1.5 - 1.6.2020 (yhdltk 14.4.2020 § 187)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Satu Piispanen p. 040 6433 976
 
7.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute