Saarelankankaantie 59 564-2439  
Asemakaava, Saarela
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutos koskee Saarelan kaupunginosan korttelin 33 tonttia nro 1 osoitteessa Saarelankankaantie 59. Kaavamuutoksesta on tehnyt aloitteen Puroila Oy.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tontin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinpientalojen korttelialueeksi sekä kaupunkirakenteen tiivistäminen osoittamalla tontille lisää rakennusoikeutta. Suunnittelualueelta on purettu voimajohtoa, mikä mahdollistaa tontin käytön nykyistä laajemmin rakentamiseen.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 1.5 - 1.6.2020 (yhdltk 14.4.2020 § 188)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
Kaavoitusarkkitehti Ville Honkonen puh. 040 595 6428
 
7.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute