Valtatien muutos välillä Hartaantie-Tuirantie joukkoliikenteelle varatuksi kaduksi, OAS  
Katusuunnitelma, Tuira
 
HANKKEEN KUVAUS

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt suunnittelun Valtatien muuttamiseksi välillä Hartaantie - Tuirantie joukkoliikenteelle varatuksi kaduksi, jolla tonteille ajo on sallittu. Suunnittelu tähtää voimassa olevan asemakaavan toteutukseen. Muutos tehdään kaventamalla Valtatien ajokaistojen leveyttä. Samalla suunnitellaan jalankulun ja pyöräilyn pääreitti, linja-autopysäkkien sijainnin ja esteettömyyden parannusta, Kisakentän alueen pysäköintijärjestelyjä, valaistuksen parannus Valtatiellä välillä Bertel Jungin katu - Tuirantie sekä kuivatuksen parannusta Valtatien jatkeen ja Sturenpolun risteyksessä.

Suunnittelu on aloitettu laatimalla maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Suunnitteluun liittyvät rakennustoimenpiteet pyritään saamaan toteutukseen lähivuosina.

Yleisötilaisuus järjestetään teams-kokouksena 8.6.2020 klo.17.00 ja tältä sivulta löytyy linkki kokoukseen:

https://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/suunnittelu/-/asset_publisher/0RHGMoGfQO71/content/valtatie-muuttuu-joukkoliikennepainotteiseksi-kaduksi-valilla-hartaantie-tuirantie-suunnitelmien-esittelytilaisuus-8-6-2020-klo-17-00/50266?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ouka.fi%2Foulu%2Fkadut-kartat-ja-liikenne%2Fsuunnittelu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0RHGMoGfQO71%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 5.5.2020
- Oas
 
YHDYSHENKILÖT
Projekti-insinööri Marjo Honkamaa-Eskola p. 044 703 2605
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
7.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute