564-2466 Kiviniemi Karhunkedontie 5  
Asemakaava, Kiviniemi
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutos koskee Kiviniemen kaupunginosan korttelin 48 tonttia 1. Kaavamuutoksesta on tehnyt aloitteen yksityisen maanomistajan yksityinen yhteistyökumppani. Hakijan tavoitteena on tontin käyttötarkoituksen muuttaminen. Hankkeessa suunnitellaan erillispientalotontin muuttamista palvelurakennusten tontiksi ja lisärakennusoikeuden osoittamista.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
EHDOTUSVAIHE:
EHDOTUS nähtävillä 23.6 - 30.7.2020 (yhdltk 9.6.2020 § 300)
- Kaavaehdotus (kartta)
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
LUONNOS nähtävillä 8.5 - 25.5.2020 (yhdltk 5.5.2020 § 217)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 8.5 - 25.5.2020 (yhdltk 5.5.2020 § 213)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavasuunnittelija Tuula-Mari Kurikka p. 040 6643559 kaavoitusassistentti Lea Mäkivierikko p. 044 703 2435
 
12.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute