564-2116 Aleksanterinkatu 15  
Asemakaava, I (Pokkinen)
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutostyö on käynnistetty Asunto- Oy Oulun Aleksanterinkatu 15 hakemuksesta. Hakijan esittämä suunnitelma lisäkerroksen rakentamisesta edellyttää kaavamuutosta.

Kaavamuutoksessa tavoitteena on muuttaa kaava siten, että se mahdollistaa hakijan esittämän lisäkerroksen rakentamisen. Kaavan merkinnät ja määräykset ajanmukaistetaan.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tuulut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 20.9 - 21.10.2013 (yhdltk 10.9.2013 § 446)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 19.4 - 3.5.2013 (yhdltk19.3.2013 § 177)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Jere Klami p. 044 703 2412
 
12.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute