564-2454 Yritysrinne ja Yrityskaarre  
Asemakaava, Välikylä
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutos koskee Välikylän kaupunginosan osia kortteleista 101, 104, 106 sekä kortteleita 112, 126, 127 ja 128 sekä katu- ja viheralueita. Asemakaava laaditaan kaupungin aloitteesta ja maankäytön toteuttamisohjelman tavoitteidan mukaisesti. Asemakaavan tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen palvelemaan nykyistä monipuolisemmin erilaisia työpaikkarakentamisen hankkeita mm. muuttamalla kaupan suuryksikköjen korttelialueiden kaavamääräyksiä.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
TULLUT VOIMAAN:
Kaava lainvoimainen 5.7.2023
- Voimaan tullut asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 27.5 - 3.7.2023 (Kv 22.5.2023 § 50)
- Hyväksytty asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
- Ote Kvn 22.5.2023 § 50 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 10.3. - 11.4.2023 (yhdltk 21.2.2023 § 81)
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 17.6. - 31.8.2022 (yhdltk 7.6.2022 § 343)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 15.5 - 15.6.2020 (yhdltk 5.5.2020 § 214)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma, päivitetty 10.2.2023
SELVITYKSET:
- Luonto- ja maisemaselvitys 30.12.2020
- Luonto- ja maisemaselvitys 30.11.2022
- Rakennettavuus- ja sulfidiselvitys
- Liikenneselvitys
- Välikylän Yrityspuiston hulevesisuunnitelma
- Hulevesiselvitys Välikylä kartta
 
YHDYSHENKILÖT
kaavasuunnittelija Päivi Markuksela p. 050 430 3319 kaavoitusassistentti Emma Nevalainen p. 040 661 2447
 
21.6.2024 © Oulun kaupunki - Palaute