Mäkituvantie 7 564-2453  
Asemakaava, Hintta
 
HANKKEEN KUVAUS

Hintan kaupunginosassa, osoitteessa Mäkituvantie 7, on tullut vireille asemakaavan muutos. Tavoitteena on muuttaa korttelin 37 tontin 1 käyttötarkoitus mahdollistamaan mm. monimuotoisen asumisen senioreille ja kehitysvammaisille sekä tehostettua palveluasumista tarvitseville vanhuksille. Asemakaavan muutoksen on tarkoitus valmistua keväällä 2023.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
TULLUT VOIMAAN:
Kaava lainvoimainen 2.5.2023
- Voimaantullut asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 28.3 - 27.4.2023 (Yhdltk 21.3.2023 § 153)
- Hyväksytty asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
- Ote Yhdltk 21.3.2023 § 153 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 27.1 - 27.2.2023 (yhdltk 17.1.2023 § 11)
- Kaavaehdotus (kartta)
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 12.10. - 11.11.2021 (yhdltk 5.10.2021 § 528 )
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 26.6. - 31.8.2020 (yhdltk 16.6.2020 § 312)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Hulevesiselvitys 7.9.2020
- Luonto- ja maisemaselvitys 11.9.2020
- Perustamistapalausunto 12.9.2018
- Sulfaattimaaselvitys 13.12.2021
 
YHDYSHENKILÖT
Kaavasuunnittelija Päivi Markuksela | puh. 050 430 3319 Kaavoitusassistentti Outi Colliander puh. 040 664 2838
 
22.7.2024 © Oulun kaupunki - Palaute