Mäkituvantie 7 564-2453  
Asemakaava, Hintta
 
HANKKEEN KUVAUS

Hintan kaupunginosassa, osoitteessa Mäkituvantie 7, on tullut vireille asemakaavan muutos. Tavoitteena on muuttaa korttelin 37 tontin 1 käyttötarkoitus mahdollistamaan mm. monimuotoisen asumisen senioreille ja kehitysvammaisille sekä tehostettua palveluasumista tarvitseville vanhuksille. Asemakaavan muutoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 12.10. - 11.11.2021 (yhdltk 5.10.2021 § 528 )
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 26.6. - 31.8.2020 (yhdltk 16.6.2020 § 312)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Hulevesiselvitys 7.9.2020
- Luonto- ja maisemaselvitys 11.9.2020
- Perustamistapalausunto 12.9.2018
 
YHDYSHENKILÖT
Kaavasuunnittelija Päivi Markuksela | puh. 050 430 3319 Kaavoitusassistentti Outi Colliander puh. 040 664 2838
 
19.1.2022 © Oulun kaupunki - Palaute