564-2330 Paulaharjuntie 41  
Asemakaava
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutos koskee Välivainion kaupunginosassa sijaitsevaa korttelia 22 sekä puisto- ja katualuetta. Alueella aikaisemmin toimineen puutarhayrityksen toiminta on loppunut, ja osa rakennuksista on jo purettu. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää tonttia asuinkäyttöön sopivaksi. Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Rakennuskartio Oy, jolla on tontinhaltijan kanssa esisopimus.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään maanantaina 8.11.2021 klo 17-19. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua Ympäristötalon kahvio Leetassa, Solistinkatu 2 tai etänä. Osallistumislinkki etänä osallistuville löytyy kaupungin verkkosivuilta www.ouka.fi/asemakaavoitus kohdasta ajankohtaista.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 2.11 - 2.12.2021 (yhdltk 19.10.2021 § 583)
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Valmisteluaineisto nähtävillä 23.10.2020 - 23.11.2020 (yhdltk 13.10.2020 § 467)
- Asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston selostus liitteineen
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA:
OAS nähtävillä 26.6 - 17.8.2020 (yhdltk 16.6.2020 § 313)
- OAS 5.6.2020 päivitetty 3.6.2021
SELVITYKSET:
- Luontoselvitys 27.7.2021
- Maisemaselvitys 8.8.2021
- Meluselvitys 17.10.2019
- Meluselvitys 17.10.2019 melumallinnusliitteet
- Perustamistapalausunto 23.9.2020 kartta ja leikkaukset A-G
- Perustamistapalausunto 23.9.2020
- Pilaantuneisuustutkimus 5.1.2015
- Sulffaattimaalausunto
- Liikenteen reitit 9.4.2021
- Liikenneselvitys 7.9.2020
- Hulevesitarkastelu 25.3.2021
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Esko Härkönen, puh. 040 668 2024, kaavavalmistelija Anita Koivikko p. 044 499 3352, sähköpostit:etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
19.1.2022 © Oulun kaupunki - Palaute