564-2243 Kaukovainionportti  
Asemakaava, Kaukovainio
 
HANKKEEN KUVAUS
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa uusi vapaarahoitteinen asuinkerrostalokortteli Joutsentien, Merikotkantien ja Maakotkantien rajaamalle alueelle. Muutos perustuu yhdyskuntalautakunnan suunnitteluvarauspäätöksiin sekä Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelmaan (yhdyskuntalautakunta 26.3.2013 § 198).

Yhdyskuntalautakunta myönsi (21.5.2013 § 281) alueelle suunnitteluvarauksen Otokylä ry:n opiskelija-asuntojen rakentamista varten ja päätti (24.3.2015 §119) kaavamuutoksen käynnistämisestä. Alkuperäinen kaavamuutos kuitenkin keskeytyi opiskelija-asuntojen kysynnän muututtua ja lautakunta päätti (5.6.2018 § 288) varauksen siirtämisestä Rakennusteho Group Oy:lle.

Päätös varauksen siirrosta perustuu hakijoiden yhteiseen hakemukseen.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
TULLUT VOIMAAN:
Kaava lainvoimainen 5.7.2023
- Voimaan tullut asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 27.5 - 3.7.2023 (Kv 22.5.2023 § 48)
- Ote Kvn 22.5.2023 § 48 pöytäkirjasta
- Hyväksytty asemakaava
- Kaavaselostus
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 10.2. - 13.3.2023 (yhdltk 1.2.2023 § 49)
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 28.6. - 31.8.2022 (yhdltk 14.6.2022 § 387)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden (17.8.2022) muistio
Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS):
Oas nähtävillä 19.2. - 22.3.2021 (yhdltk 9.2.2021 § 74 )
- Osallistumis-ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Kooste asemakaavan selvityksistä 31.5.2022
- Asemakaavan viitesuunnitelma 17.5.2022
- Vesihuollon yleissuunnitelma 27.5.2022
 
YHDYSHENKILÖT
kaaavoitusarkkitehti Antti Määttä puh. 044 703 2428, sposti: antti.m.maatta.fi
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute