Oulun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma  
Yleissuunnitelma
 
HANKKEEN KUVAUS

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnisti Oulun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman (SUMP) laatimisen toukokuussa 2020. Suunnitelma on laadittu EU:n SUMP-konseptia soveltaen. Hanke sai Traficomin liikkumisenohjauksen valtionavustuksen vuoden 2020 hankehaussa.

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman laatiminen on linjattu Ympäristöohjemassa. Jos ltk asettaa suunnitelman nähtäville, lisätään projektikortille myös linkki asukaskyselyyn.

SUMP on strateginen kestävän liikkumisen kokonaissuunnitelma, joka ohjaa suunnittelussa, toteutuksessa ja päätöksenteossa. SUMP-suunnitelman lähtökohtina ovat toimineet valtakunnalliset tavoitteet ja strategiat sekä Oulun kaupungin omat strategiat. SUMP toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa ja ympäristöohjelmaa, minkä lisäksi yleiskaava ja liikennejärjestelmäsuunnitelma toimivat työn lähtökohtina. SUMP-työssä on luotu yhdessä laadittu näkemys kestävän liikkumisen edistämiseen ja selkeät suuntaviivat siihen, miten tätä yhteistä näkemystä lähdetään viemään eteenpäin.

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
Kaupunginhallitus 18.10.2021 § 310 (hyväksytty)
- Oulun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma SUMP
UUSI EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 8.6.2021
- Oulun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma
NÄHTÄVILLÄ
26.3.-16.4.2021
EHDOTUSVAIHE Uudelleen käsittelyssä 8.6.2021
Yhdyskuntalautakunta 23.3.2021
-Video
 
YHDYSHENKILÖT
Liikennepäällikkö Saija Räinä, p. 050 570 0723
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
4.12.2022 © Oulun kaupunki - Palaute