564-2401 Terwa Tower  
Asemakaava, I (Pokkinen)
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutos koskee I (Pokkinen) kaupunginosan kortteli 38 tonttia 5 (Kaarlenväylä 1), Meritori, Kaarlenaukio ja vesialue.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle suunnitteluvarauksen mukaisesti tornihotelli ja siihen liittyviä toimintoja, kuten kokoustiloja, ravintola ensimmäiseen kerrokseen ja näköalaravintola ylimpään kerrokseen. Lisäksi on erilliseen rakennukseen tutkittu toimisto- ja liiketiloja sekä yksityisomisteisia hotellihuoneistoja. Osa toiminnoista tarjoaa kaikille avoimia palveluita. Hankkeesta on tehty suunnitteluvaraus kaupunginhallituksen päätöksellä 7.5.2028 §132. Asemakaavan muuttaminen on tullut vireille suunnittelualueen varauksen saajien hakemuksesta.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään 9.8.2023 klo 17-20 Ympäristötalolla kahvila Leetassa osoitteessa Solistinkatu2.

Asemakaavan muutosluonnoksen suunnitelmia esitellään virtuaalisesti Ympäristötalon 3D Cave-virtuaalitilassa (Solistinkatu 2) elokussa 2023 viikoilla 32-34

Cave-esittelyt järjestetään:

14.8. klo 15-17

21.8. klo 15-17

24.8. klo 15-17

Asemakaavan muutosluonnoksen pienoismalli on nähtävillä Ympäristötalolla elokuun ajan.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe I Valmisteluvaihe II Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE II:
Valmisteluaineisto II, kaavaluonnos nähtävillä 4.7.-31.8.2023 (yhdltk 13.6.2023 § 317)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
- Herkkyystarkastelu
- Maankäytön viitesuunnitelma 2.6.2023
- Maankäytön viitesuunnitelma, animaatio 2023
VALMISTELUVAIHE I:
Valmisteluaineisto 1, maankäyttövaihtoehdot 1-4 nähtävillä 6.5 - 6.6.2022 (yhdltk 26.4.2022 § 262)
- Kaavaselostus
- Kaupunginhallituksen päätös suunnitteluvarauksesta 7.5.2018 §132
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetyt mielipiteet ja lausunnot vastauksineen
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden muistio 20.8.2021
- Maankäyttövaihtoehtojen vertailu
- Varjostustutkielma 14.4.2022
- Kaupunkiympäristön tuulisuusselvitys 8.9.2021
- Valmisteluaineisto I, maankäyttövaihtoehdot 1-4, animaatio
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 6.7 - 3.9.2021 (yhdltk 8.6.2021 § 324)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma PÄIVITETTY 14.4.2022
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma PÄIVITETTY 2.6.2023
SELVITYKSET:
- Hulevesiselvitys
- Kaupunginteatterin rakennushistoriaselvitys
- Kaupunkiympäristön tuulisuusselvitys
- Liikenteelliset lähtökohdat selvitys
- Luontoselvitys
- Maaperän pilaantuneisuustutkimus
- Maaperän pilaantuneisuustutkimus lisätutkimukset
- Maisema ja pienilmastoselvitys
- Pääkirjaston täydentävä rakennushistoriaselvitys
- Perustamistapalausunto
- Sulfaattimaaselvitys
- Torialueen liikenteellinen- ja pysäköintiselvitys
- Meluselvitys 22.5.2023
 
YHDYSHENKILÖT
asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi, p. 044 703 2425 kaavoitusjohtaja Kari Nykänen p. 040 663 7760 https://terwakiinteistokehitys.fi/terwa-tower/
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute