564-2401 Kaarlenväylä 1 Terwa Tower  
Asemakaava, I (Pokkinen)
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutos koskee I (Pokkinen) kaupunginosan korttelin 38 tonttia 5, Meritoria, Kaarlenaukiota ja osaa Kaarlenväylän katutilaa. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle hotelli, hotellin toimintaan liittyvää kokoustiloja, majoituskäyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja toimistotiloja. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan muun muassa alueen liittyminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, aukioihin, puistoalueisiin ja vesistöön. Hankkeesta on tehty suunnitteluvaraus kaupunginhallituksen päätöksellä 7.5.2018 § 132. Asemakaavan muuttaminen on tullut vireille suunnittelualueen varauksen saajien hakemuksesta.

Terwa Tower asemakaavan muutoshankkeen 3d-kaupunkimalliin istutetuista maankäyttövaihtoehdoista on laadittu video

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
Valmisteluaineisto 1, maankäyttövaihtoehdot 1-4 nähtävillä 6.5 - 6.6.2022 (yhdltk 26.4.2022 § 262)
- Kaavaselostus
- Kaupunginhallituksen päätös suunnitteluvarauksesta 7.5.2018 §132
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetyt mielipiteet ja lausunnot vastauksineen
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden muistio 20.8.2021
- Maankäyttövaihtoehtojen vertailu
- Varjostustutkielma 14.4.2022
- Kaupunkiympäristön tuulisuusselvitys 8.9.2021
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 6.7 - 3.9.2021 (yhdltk 8.6.2021 § 324)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma PÄIVITETTY 14.4.2022
SELVITYKSET:
- Hulevesiselvitys
- Kaupunginteatterin rakennushistoriaselvitys
- Kaupunkiympäristön tuulisuusselvitys
- Liikenteelliset lähtökohdat selvitys
- Luontoselvitys
- Maaperän pilaantuneisuustutkimus
- Maaperän pilaantuneisuustutkimus lisätutkimukset
- Maisema ja pienilmastoselvitys
- Pääkirjaston täydentävä rakennushistoriaselvitys
- Perustamistapalausunto
- Sulfaattimaaselvitys
- Torialueen liikenteellinen- ja pysäköintiselvitys
 
YHDYSHENKILÖT
asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi, p. 044 703 2425
https://terwakiinteistokehitys.fi/terwa-tower/
 
30.5.2023 © Oulun kaupunki - Palaute