Koisotie, eteläpuolisen alueen katujen peruskorjaus  
Katusuunnitelma, Rajakylä
 
HANKKEEN KUVAUS

Suunnittelutyö Koisotien eteläpuolisen alueen (Rajakylän 75 kaupunginosa) katujen peruskorjaamiseksi on käynnistynyt heinäkuussa 2021. Alue on jaettu kahteen suunnittelualueeseen. Alueen 1 peruskorjaus sisältyy vuoden 2022 ja alueen 2 peruskorjaus sisältyy vuoden 2023 katurakennusohjelmaan.

Kadut ja jalankulku- ja pyöräilyväylät peruskorjataan. Peruskorjaus sisältää ajoradan ja jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennekerrosten ja päällysrakenteiden, katuviherrakenteiden ja katuvalaistuksen uusimisen sekä katukuivatuksen rakentamisen. Peruskorjauksen yhteydessä katualueella saneerataan myös vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja.

Suunnittelualue 1
Yhdyskuntalautakunta on 25.1.2022 hyväksynyt Koisotien eteläpuolisen alueen katujen peruskorjauksen katu- ja ympäristösuunnitelmat. Alue rajoittuu pohjoispuolella Koisotiehen, itäpuolella Ratamotiehen ja eteläpuolella Valmutiehen. Länsiosassa alue rajautuu Valmutien ja Koisotien väliseen pohjois-etelä suuntaiseen jalankulku- ja pyöräilyväylään. Alueen voimassa olevien ja vahvistettujen asemakaavojen tunnukset ovat 564-528, 564-537, 564-1459 ja 564-760.

Suunnittelualue 2
Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn suunnittelualueen 2 katu- ja ympäristösuunnitelmat. Nyt nähtäville asetettava suunnittelualue 2 rajoittuu pohjoispuolella Vesiheinikon puistoalueeseen, itäpuolella Ratamotiehen, etelässä Horsmapuistoon ja länsipuolella Takiaispuistoon. Alueen voimassa olevien ja vahvistettujen asemakaavojen tunnukset ovat 564-528, 564-537, 564-1459, 564-760, 564-581 ja 564-2222.


Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe,
alue 2
Nähtävillä,
alue 2
Hyväksymisvaihe,
alue 2
HYVÄKSYMISVAIHE, alue 2
Yhdyskuntalautakunta 13.9.2022 § 512
NÄHTÄVILLÄ, alue 2
1. - 29.7.2022
EHDOTUSVAIHE, alue 2
Yhdyskuntalautakunta 14.6.2022 § 405
- Sisällysluettelo
- Katusuunnitelmaselostus
- Katu- ja ympäristösuunnitelma
- Liikenteenohjaus
HYVÄKSYMISVAIHE, alue 1
Yhdyskuntalautakunta 25.1.2022 § 43
NÄHTÄVILLÄ, alue 1
17. - 31.12.2021
EHDOTUSVAIHE, alue 1
Yhdyskuntalautakunta 8.12.2021 § 694
- Sisällysluettelo
- Katusuunnitelmaselostus
- Katu- ja ympäristösuunnitelma
- Liikenteenohjaus
Yhdyskuntalautakunta 21.9.2021 § 514
- OAS
 
YHDYSHENKILÖT

Pekka Turunen
Projekti-insinööri, kadut ja liikenne
p. 044 703 2120
etunimi.sukunimi@ouka.fi
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute