Kembaana 1.vaihe, katu-ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus  
Katusuunnitelma, I (Pokkinen), III (Vanhatulli), IV (Hollihaka), V (Leveri), Nuottasaari, Limingantulli
 
HANKKEEN KUVAUS


Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Kembaanan 1-vaiheen katusuunnitelmat.

Suunnittelukohde sijaitsee Pokkisen (I), Vanhatullin (III), Hollihaan (IV), Leverin (V), Nuottasaaren (7) ja Limingantullin kaupunginosissa välillä Sepänpolku - Kallisensuora. Koko suunnittelualueella on voimassa
oleva asemakaava. Alueen vahvistettujen asemakaavojen tunnukset ovat 564-1505, 564-1037, 564-491,
564-1821, 564-321, 564-1198, 564-2312, 564-2166, 564-1830, 564-1991, 564-555, 564-574, 564-475, 564-
1384, 564-1967, 564-2090, 564-1598, 564-695 ja 564-2380.

Suunnitelman mukaan rakennetaan korkeatasoinen kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävä, eli baana, välille
Sepänpolku - Kallisensuora. Baanan linjaus noudattelee pääosin nykyisten jalankulku- ja pyöräilyväylien
linjauksia. Baanan tavoiteleveys on 6,6 metriä, joka jakautuu 4.0 m leveään kaksisuuntaiseen pyörätiehen ja
sen rinnalla kulkevaan 2.5 m leveään jalkakäytävään. Baana päällystetään uusiksi koko matkalta.
Baanan kuivatusta parannetaan, risteysalueiden näkemiä levennetään sekä valaistusta tehostetaan.

Baanan rakentamisen myötä toteutettavien peruskorjaustoimenpiteiden yhteydessä suunnittelualueella
saneerataan myös vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja ja -laitteita.

Katusuunnitelman mukaiset työt on tarkoitus toteuttaa aikaisintaan v. 2022.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 8.2.2022 § 78
UUDELLEEN HYVÄKSYTTÄVÄT SUUNNITELMAT
Yhdyskuntalautakunta 8.2.2022
- Katusuunnitelmaselostus
- Katu- ja ympäristösuunnitelma
- Liikenteenohjaus
NÄHTÄVILLÄ
26.11.-10.12.2021
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 16.11.2021
- Sijaintikartta
- Ote asemakaavasta
- Katusuunnitelmaselostus
- Katu-ja ympäristösuunnitelma
- Liikenteenohjaus
 
YHDYSHENKILÖT
Liikenneinsinööri Harri Vaarala p. 044 703 2108
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
27.6.2022 © Oulun kaupunki - Palaute