564-2437 Kaijonharjun keskus  
Asemakaava, Kaijonharju
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutos koskee Kaijonarjun kaupunginosan kortteleita 19, 21, 33 ja 34, sekä osia katu- ja viheraluetta. Muutosalueella sijaitsee Kaijonharjun keskus palveluineen.

Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt alueen maanomistajan ja vuokraoikeuksien haltijoiden hakemuksista.

Tavoitteena on alueen asemakaavan muuttaminen siten, että alueelle mahdollistetaan liike- ja asuinrakennusten sekä julkisten katu- ja aukiotilojen rakentaminen. Aluetta kehitetään kaupunginhallituksen 26.8.2019 ohjeellisena asiakirjana hyväksymän Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon pohjalta. Tontin 9 korttelissa 21 omistaa yksityinen maanomistaja. Muilta osin suunnittelualue on Oulun kaupungin omistuksessa.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi


KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
OAS nähtävillä 10.12.2021 - 10.1.2022 (yhdltk 30.11.2021 § 644)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
Kaavoitusarkkitehti Panu-Petteri Kujala p. 040 612 4950 Kaavoitusassistentti Outi Colliander p. 040 664 2838
 
28.5.2022 © Oulun kaupunki - Palaute