564-2437 Kaijonharjun keskus  
Asemakaava, Kaijonharju
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutos koskee Kaijonarjun kaupunginosan kortteleita 19, 21, 33 ja 34, sekä osia katu- ja viheraluetta. Muutosalueella sijaitsee Kaijonharjun keskus palveluineen.

Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt alueen maanomistajan ja vuokraoikeuksien haltijoiden hakemuksista.

Tavoitteena on alueen asemakaavan muuttaminen siten, että alueelle mahdollistetaan liike- ja asuinrakennusten sekä julkisten katu- ja aukiotilojen rakentaminen. Aluetta kehitetään kaupunginhallituksen 26.8.2019 ohjeellisena asiakirjana hyväksymän Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon pohjalta. Tontin 9 korttelissa 21 omistaa yksityinen maanomistaja. Muilta osin suunnittelualue on Oulun kaupungin omistuksessa.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi


KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE
Kaavaluonnos nähtävillä 17.6. - 31.8.2022 (yhdltk 7.6.2022 § 344)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden muistio 11.8.2022
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
OAS nähtävillä 10.12.2021 - 10.1.2022 (yhdltk 30.11.2021 § 644)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET
- Kaijonharjun keskuksen luontoselvitys
- Kaijonharjun keskuksen hulevesiselvitys
- ROS (=rakennusten ominaispiirteiden selvitys) Kaijonharjun keskus
 
YHDYSHENKILÖT
Kaavoitusarkkitehti Leena Soudunsaari p. 040 480 4479 Kaavoitusassistentti Tarja Korpi p. 050 454 8268
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute