564-2527 Ritaportti  
Asemakaava, Pateniemi, Herukka
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaava koskee Herukan ja Pateniemen kaupunginosien osia. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella useampaa kaupunginosaa palveleva yleiskaavan mukainen keskustatoimintojen alue, jossa sijaitsee monipuolisesti kaupallisia ja muita palveluja mm. päivittäistavarakauppaa, erikoistavarakauppaa ja liikuntapalveluja. Lisäksi alueelle voi tulla muuta toimitilarakentamista. Tavoitteena on laadukas keskustamainen ympäristö viheralueineen.

Tavoitteena on suunnitella alueesta helposti saavutettava myös muuten kuin henkilöautolla. Toiminnot sijoitetaan tiiviisti tukemaan jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Kaupungin strategisten lähtökohtien mukaan suunnitteluratkaisuin edistetään kestävien kulkumuotojen käyttöä. Kaavatyön yhteydessä suunnitellaan alueelle Raitotien liittymän lisäksi valtatien 4 alittava katuyhteys sekä mahdollistetaan radan alittava jalankulkuyhteys länteen ja mahdollisen paikallisjunapysäkin sijoittuminen. Asemakaava laaditaan kaupungin aloitteesta.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE
Kaavaluonnos nähtävillä 4.7.2023 -31.8.2023 (yhdltk 13.6.2023 § 316)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA:
OAS nähtävillä 25.2. -28.3.2022 (yhdltk 15.2.2022 § 86)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 2.6.2023
SELVITYKSET:
- Tärinä- ja runkomeluselvitys
- Maaperä ja happamat sulfaattimaat
- Hulevesiselvitys
- Ritaportin kaupallinen potentiaali
- Luonto- ja maisemaselvitys
- Meluselvitys
- Rakennettavuusselvitys
- Suovenhokkaan esiintymisselvitys Oulun Ritaportin suunnittelualueella v. 2022
 
YHDYSHENKILÖT
Asemakaava-arkkitehti Sisko Repola, puh. 044 703 0530 Kaavoitusarkkitehti Tuomas Teppola, puh. 040 629 9898 Kaavavalmistelija Anita Koivikko, puh. 044 499 3352
 
14.4.2024 © Oulun kaupunki - Palaute