Hiukkabaana  
Yleissuunnitelma
 
HANKKEEN KUVAUS


Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on suunnittelemassa Hiukkabaanan rakentamista. Hiukkabaanasta on laadittu yleissuunnitelma, jota esitellään yleisötilaisuudessa. Yleissuunnitelman pohjalta edetään vaiheittain katu- ja rakennussuunnitteluun sekä myöhemmin rakentamiseen.

Hiukkabaana parantaa erityisesti voimakkaasti kasvavan Hiukkavaaran alueen saavutettavuutta kävelen ja pyörällä. Hiukkabaana on osa yhdyskuntalautakunnan hyväksymän Baanaverkkosuunnitelma 2030:n mukaista pyörätieverkkoa.

Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 7.4.2022 klo 17.00-18.30 Teams-virtuaalitapahtumana.

Teams-linkki yleisötilaisuuteen:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTY5NWU0MjQtOGI0Ny00NzIwLTg1ZTItZmE5ZmUxZWRjYjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc89a67-fa29-4356-af5d-f436abc7c21b%22%2c%22Oid%22%3a%227b8eae41-efd5-4129-993b-8f9a6343ed8e%22%7d

LISÄTIETOJA
- Hiukkabaana kartalla
 
YHDYSHENKILÖT
Liikenneinsinööri Minna Koukkula p.044 7032113
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
22.7.2024 © Oulun kaupunki - Palaute