564-2332 Lasaretti-kortteli, Kasarmintie 13  
Asemakaava, VI (Myllytulli)
 
HANKKEEN KUVAUS
Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt alueen maanomistaja Hengitysliitto ry. Hakijan tavoitteena on kehittää aluetta korkeatasoisena ja viihtyisänä keskustaan tukeutuvana asunto- ja työpaikka-alueena. Aluetta suunnitellaan arkkitehtikutsukilpailun voittajatyön pohjalta. Kaavamuutos on kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa, ja sen on tavoitteena tulla voimaan v. 2022 aikana. Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus.
KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 15.6. - 31.8.2018 (yhdltk 5.6.2018 § 275)
- Kaavaluonnos (kartta)
Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA:
OAS nähtävillä 19.5. - 19.6.1017 (yhdltk 9.5.2017 § 305)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 28.5.2018
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Jere Klami p. 044 703 2412
 
1.10.2023 © Oulun kaupunki - Palaute