Nallikarin alueen katujen ja ympäristön katu- ja rakennussuunnittelu  
Katusuunnitelma, Hietasaari
 
HANKKEEN KUVAUS

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt suunnittelun Hietasaaressa sijaitsevan Nallikarin alueen katujen ja yleisten alueiden peruskorjaamiseksi.

Suunnittelualue sisältää kadut: Holstinsalmentie välillä Toppilansaarentie - Leiritie, Leiritie ja Nallikarinranta sekä alueeseen liittyvät jalankulku- ja pyöräilyväylät, pysäköintipaikat, katuaukiot ja keskusleikkipuiston.

Suunnittelualueen nykyinen katuverkko sekä muut toiminta-alueet suunnitellaan voimassa olevan asemakaavan mukaisiksi.

Alueella on voimassa olevat asemakaavat 564-1976 ja 564-1763. Suunnittelun aikana on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisötilaisuudessa, vanhus- ja vammaisneuvostoille sekä alueen toimijoille. Lisäksi suunnitelmaluonnoksista on voinut antaa palautetta 16. – 27.5.2022 välisen ajan.

Ranta-alueella ja yleisillä alueilla liikuntaan keskittyvät palvelut ovat Oulun kaupungin liikuntapalveluiden vastuulla ja niitä ei toteuteta tällä hankkeella. Myöskään yksityisten kiinteistöjen toimet eivät kuulu tähän suunnitteluun. Kaupunki vuokraa julkiseen käyttöön Nallikari Seasiden tulevasta majoitus- ja ravintalokiinteistöstä wc:t (myös esteetön wc), suihkut ja pukutilaa. Kiinteistö tulee Leiritien aukion viereen (nykyisen wc-rakennuksen paikalle).


Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi


Yllämainittu suunnitelma on julkisesti nähtävillä 1. - 29.7.2022.

Muistutukset suunnitelmasta on toimitettava kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle 29.7.2022 klo 15.30 mennessä osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi
Muistutuksessa tulee ilmoittaa asianumero OUKA/4433/2022


KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
NÄHTÄVILLÄ
1. - 29.7.2022
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 14.6.2022 § 406
- asiakirjaluettelo
- katusuunnitelmaselostus
- katusuunnitelmakartta
- liikenteenohjaus suunnitelma
- keskusleikkipuisto
LUONNOSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 26.4.2022
- OAS Nallikari
- Esitysmateriaali
- Hietasaaren esittelykuva
Katso tästä katu- ja ympäristösuunnitelmaluonnokset, havainne- ja viitekuvat
 
YHDYSHENKILÖT

Projekti-insinööri Marjo Honkamaa-Eskola, puh. 044 703 2605

Oulun kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
27.6.2022 © Oulun kaupunki - Palaute