564-2400 Vanhan Hiukkavaaran keskus, Hiukanmutka, Hiukanpiha, Hiukanpolku, Hiukanpisto, Hiukanreitti  
Asemakaava, Vanha Hiukkavaara
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaava-alueena on Vanhan Hiukkavaaran kaupunginosan asemakaavoittamaton alue (Vanhan Hiukkavaaran keskus, Hiukanmutka, Hiukanpiha, Hiukanpolku, Hiukanpisto, Hiukanreitti).

Kasarmialueen maanomistajina ovat Senaatti-kiinteistöt sekä KOy Hiukan Piha, jotka ovat tehneet aloitteen kaavan muuttamisesta. Osa suunnittelualueesta on Oulun kaupungin omistuksessa. Suunnittelualue on asemakaavoittamaton.

Tavoitteena on luoda Vanhan Hiukkavaaran keskuksesta yleiskaavan sekä kaavarungon pohjalta vahvan identiteetin omaava kulttuurin, palveluiden, työpaikkojen ja asumisen alue.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE
Kaavaluonnos nähtävillä 14.2. - 16.3.2023 (yhdltk 1.2.2023 § 48)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OAS nähtävillä 28.6. - 31.8.2022 (yhdltk 14.6.2022 § 383)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET
- AFRY raportti hulevesiselvitys 22.5.2022
- Hiukkavaaran ampumaradan melumittaukset ja melumallin päivitys 18.10.2018
- Hiukkavaaran asemakaavanmuutosalueen sulfidiselvitys 9.6.2022, päivitys 9.8.2022
- Meluselvitys Vanha Hiukkavaara 12.11.2016
- Myllyojan pienvesistöselvitys raportti 14.10.2011
- Vanha Hiukkavaara linnustoselvitys 4.7.2016
- Vanha Hiukkavaara luonto- ja maisemaselvitys 16.9.2015
- Vanha Hiukkavaara maisemalliset ja ympäristölliset lähtökohdat
- Vanha Hiukkavaara pesimälinnusto- ja lepakkoselvitys
- Vanha Hiukkavaara liito-orava- ja viitasammakkoselvitys 26.6.2019
- Vanha Hiukkavaara täydentävä viitasammakkoselvitys 13.9.2019
- Vanhan Hiukkavaaran keskuksen puustokartoitus 20.10.2022
- Vanha Hiukkavaara viitasammakkoselvitys 2020
- Vanha Hiukkavaara viitasammakkoseuranta 20.12.2022
 
YHDYSHENKILÖT
Kaavoitusarkkitehti Jere Klami, puh. 044 703 2412
Kaavoitusarkkitehti Anna Kupila, puh. 040 619 4479
 
15.4.2024 © Oulun kaupunki - Palaute