Hartaanrannan alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat  
Katusuunnitelma, Tuira
 
HANKKEEN KUVAUS

Suunnittelukohde sijaitsee Tuiran (52) kaupunginosassa. Alue rajautuu koillisreunaltaan Lipporannantiehen ja Koskitiehen, pohjoisreunaltaan Hietasaarentiehen, länsireunaltaan Hartaanselän vesialueeseen ja kaakkoisreunaltaan Tervaporvarinpuistoon. Suunnittelualueelle on laadittu Hartaanrannan asemakaava (564-2462). Kaava on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa ja tullut voimaan 13.4.2022. Alueen maarakentamisen arvioitu aloitusajankohta on maaliskuu 2023.

Suunnitelman sisältö on pääpiirteissään seuraavanlainen:

Suunnitelman mukaan rakennetaan asemakaavan mukaiset uudet kadut, jalankulku- ja pyöräilyväylät, aukiot, venelaituri. Alueelle rakennetaan vesi- ja jätevesihuollon, hulevesien, sähkönjakelun, kaukolämmön sekä tietoliikenteen verkostot. Kaupunginvarikon alueelta poistetaan purettavat rakennukset. Koskitie muuttuu pyöräkaduksi ja se jatkuu Rajabaanana Hietasaarentien pohjoispuolelle. Tukkisaaren ja mantereen välinen vesialue ruopataan ja sinne rakennetaan uusi venetelaranta ja ajoyhteys, josta on käynti veneenlaskuluiskalle. Nykyinen Varikonrannan venetelaranta säilyy entisellään. Tervaporvarinpuiston polkuverkostoa täydennetään ja nykyisiä jalankulku- ja pyöräilyväyliä parannetaan.

Hartaansiltaa koskee erillinen suunnitelma, joka sisältää siltaan liittyvän ympäristösuunnitelman.


Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 13.12.2022 § 701
- Hyväksytty katu- ja ympäristösuunnitelma, 13.12.2022
- Päivitetyt katusuunnitelmat, 13.12.2022
NÄHTÄVILLÄ
14.-28.10.2022
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 4.10.2022 § 552
- Yleiskartta
- Katusuunnitelmaselostus
- Katupiirustus
- Liikenteenohjaussuunnitelma
- Tukkipojansilta, pääpiirustus
- Tukkisaarensilta, pääpiirustus
 
YHDYSHENKILÖT

Pertti Wirkkala
Tekninen asiantuntija, kadut ja liikenne
p. 040 182 1272
etunimi.sukunimi@ouka.fi
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute