Hartaansillan alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat, Hietasaari ja Tuira  
Katusuunnitelma, Tuira, Hietasaari
 
HANKKEEN KUVAUS

Suunnittelukohde yhdistää Hietasaaren (55) ja Tuiran (52) kaupunginosat. Suunnittelualueelle on laadittu Vaakunakylän asemakaava (564-2525), Lehtokylän asemakaava (564-2522) ja Hartaanrannan asemakaava (564-2462). Kaavat on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa ja tulleet voimaan 13.4.2022. Sillan ja siltapaikan maarakentamisen arvioitu aloitusajankohta on elokuu 2023.

Suunnitelman sisältö on pääpiirteissään seuraavanlainen:

Suunnitelman mukaan rakennetaan kaksijänteinen teräksinen kaarisilta, joka liittyy osana Hietasaaren ja Tuiran kaupunginosien jalankulku- ja pyöräliikenteen verkostoja. Sillan hyötyleveys on 4,5 m. Sillan Hietasaaren ja Tuiran puoleisiin päätyihin rakennetaan porrastettuja oleskelutasanteita istutuksineen. Sillan valaistus toteutetaan erikoisvalaistuksena. Sillan alitse kulkee Hartaansaaren veneväylä.


Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
Kaupungininsinööri 12.12.2022 § 326
NÄHTÄVILLÄ
14.-28.10.2022
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 4.10.2022 § 553
- Katusuunnitelmaselostus
- Katu- ja ympäristösuunnitelma
- Alustava pääpiirustus
- Katusuunnitelman liitteet
 
YHDYSHENKILÖT

Pertti Wirkkala
Tekninen asiantuntija, kadut ja liikenne
p. 040 182 1272
etunimi.sukunimi@ouka.fi
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute