564-2549 Ruskonselkä-Valikylän työpaikka-alue  
Asemakaava, Liikanen, Heikinharju, Välikylä
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaava koskee Liikasen, Heikinharjun ja Välikylän kaupunginosia. Asemakaava käynnistyy Oulun kaupungin aloitteesta. Asemakaavan tavoitteena on osoittaa sekä laajoja teollisuus- ja varastoalueita että monipuolisia työpaikkatoimintoja. Tavoitteena on osoittaa tilanvarauksia myös suurille työpaikkatonteille. Tavoitteena on turvata Kalimenojan varren luontoarvojen ja viheryhteyksien säilyminen sekä kehittää ulkoilureittejä.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA:
OAS nähtävillä 11.4 - 11.5.2023 (yhdltk 28.3.2023 § 181)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Eini Vasu puh. 044 703 2402 ja kaavoitusarkkitehti Aino Valtavaara puh. 040 823 1229
 
14.4.2024 © Oulun kaupunki - Palaute