564-2544 Hiukkabaana  
Asemakaava, Oulunsuu, Myllyoja
 
HANKKEEN KUVAUS
Hiukkabaanan kaavamuutoksen avulla varaudutaan pyöräilyn laatukäytävän eli niin kutsutun baanan toteuttamiseen Oulun keskustasta Hiukkavaaraan. Väylä ylittää Oulujoen.

Asemakaavan muutos tähtää uuden pyöräilyn laatukäytävän eli niin kutsutun baanan toteuttamiseen Oulun keskustasta Hiukkavaaraan. Väylää kutsutaan Hiukkabaanaksi, ja sitä varten tarvitaan muun muassa uusi Oulujoen ylittävä silta.

Alustava asemakaavan muutosalue käsittää katu-, puisto- ja vesialueita Oulunsuun ja Myllyojan kaupunginosissa. Kaava-alueen rajaus ja laajuus voivat muuttua kaavaprosessin aikana. Yksityisten hallinnoimia korttelialueita ei ole tarkoitus muuttaa.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi


Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 27.4. klo 17.00 Ympäristötalon kahvila Leetassa, osoitteessa Solistinkatu 2.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SEKÄ VALMISTELUVAIHE:
OAS nähtävillä 18.4. - 6.6.2023 (yhdltk 28.3.2023 § 169)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Hiukkabaanan yleissuunnitelma
- Keskustelutilaisuuden 27.4.2023 muistio
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Antti Määttä, p. 044 703 2428 ja kaavasuunnittelija Tuula-Mari Kurikka, p. 040 664 3559
 
22.7.2024 © Oulun kaupunki - Palaute