564-2351 Sarvikangas  
Asemakaava, Haukkasuo, Hiukkavaara
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaava-alue sijaitsee Hiukkavaaran ja Haukkasuon kaupunginosissa, ja koskee kiinteistöä 12:518. Suunnittelulla täydennetään aluerakennetta jo asemakaavoitettujen alueiden rajalla. Tavoitteena on mahdollistaa uuden, ympäristöönsä sopivan sekä ympäristönsä toiminnot ja arvot huomioon ottavan pientalovaltaisen asuinalueen toteuttaminen Hiukkavaaran keskuksen jatkeeksi. Suunnittelualue on n. 102 ha:n suuruinen ja se on Oulun kaupungin omistuksessa.

Kaavatyö keskeytettiin vuonna 2019 ja sitä jatkettiin vuonna 2022. Tarkoituksena on varmistaa riittävä omakotitalotonttitarjonta Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman (MATO 2022-2026) mukaisesti. Tonttijako laaditaan sitovana. Asemakaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi


KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
Valmisteluaineisto nähtävillä 5.5. - 26.5.2023 (Yhdltk 25.4.2023 § 229)
- Kaavaluonnoskartta
- Kaavaselostus liitteineen
- Lähtötieto- ja suunnitelmaraportti
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden muistio 22.5.2023
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
OAS nähtävillä 23.11. - 27.12.2018
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 23.5.2023
SELVITYKSET:
- Toimintahistoriaselvitys 19.2.2019
- Rakennettavuusselvitys 27.3.2019
- Sulfidimaaselvitys 29.3.2019
- Viitasammakko-, pesimälinnusto-, lepakko- ja liito-oravaselvitys 10.9.2019
- Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 8.11.2022
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Suvi Korpinen, p. 050 379 3437 ja kaavoitusassistentti Outi Colliander, p. 040 664 2838
 
1.10.2023 © Oulun kaupunki - Palaute