564-2325 Tuiranpuisto  
Asemakaava, Tuira
 
HANKKEEN KUVAUS
Tuiranpuiston kortteleiden 43, 65 ja 68 rakennukset ovat vapautumassa lähiaikoina Oulun kaupungin hallintokuntien käytöstä. Asemakaavan muutoksessa tarkastellaan Tuiranpuiston kortteleiden asemakaavamääräykset sekä tutkitaan koko alueen tarkoituksenmukainen käyttö. Tavoitteena on tukea suojeltujen rakennusten säilymistä, aktivoida aluetta sekä kehittää puistoa toiminnallisesti. Lisäksi tutkitaan alueen täydennysrakentamismahdollisuudet sekä liikennejärjestelyiden toimivuus.

Lisätietoa nettisivulla: www.ouka.fi/tuiranpuisto

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE
Valmisteluaineisto nähtävillä 7.8 - 6.9.2018 (yhdltk 19.6.2018 § 316)
-Valmisteluaineisto 28.5.2018
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 22.9 - 23.10.2017 (yhdltk 12.9.2017 § 479)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2023 päivitetty
SELVITYKSET
- Tuiranpuiston lepakoiden talvehtemispaikkojen selvitys 26.4.2018
- Tuiranpuiston kehittämistä koskevan kyselyn tulokset 2.3.2018
- Tuiranpuiston maisema ja luontoselvitys 23.11.2017
- Tuiranpuiston rakennushistoriaselvitys 18.3.2018
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Esko Härkönen puh. 040 668 2024
kaavoitusassistentti Tarja Korpi puh. 050 454 8268
 
1.10.2023 © Oulun kaupunki - Palaute