Oulunsalonrannan katujen ja ympäristön katu- ja rakennussuunnittelu  
Katusuunnitelma, Oulunsalo
 
HANKKEEN KUVAUS

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt yhdessä Oulun Veden kanssa Oulunsalon Kallenrannassa sijaitsevan Oulunsalonrannan alueen katu- ja rakennussuunnittelun. Suunnittelualueeseen kuuluu asemakaavassa osoitetut kadut, yhdistetyt kävelyn ja pyöräilyn väylät ja puistopolut Kouranrannantien länsipuolella. Alueella on voimassa oleva asemakaava 564-2267, joka on tullut voimaan 31.3.2022.

Alueelle laaditaan katu- ja rakennussuunnitelmat sekä kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyy vesijohtojen, jätevesiviemäreiden, hulevesiviemäreiden, hulevesialtaan ja muun alueellisen kuivatuksen, melunsuojauksen sekä katuvalaistuksen suunnittelu.

Suunnittelutyö on aloitettu maaliskuussa 2023 ja rakennussuunnitelmat valmistuvat arviolta joulukuussa 2023. Arvioitu rakentaminen tapahtuu määrärahojen puitteissa pääosin vuosina 2024-2025. Suunnitelmiin liittyviä mielipiteitä voit esittää koko suunnittelun ajan ottamalla yhteyttä suunnittelijaan tai lähettämällä palautetta osoitteessa ouka.fi/palaute.


Yllämainittu suunnitelma on julkisesti nähtävillä 29.9. - 13.10.2023.

Muistutukset suunnitelmasta on toimitettava kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle 13.10.2023 klo 15.30 mennessä osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi
Muistutuksessa tulee ilmoittaa asianumero OUKA/4590/2023.Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
NÄHTÄVILLÄ
29.9. - 13.10.2023
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 19.9.2023
- Katusuunnitelmaselostus
- Yleiskartta
- Katusuunnitelma
LUONNOSVAIHE, yleisötilaisuus 5.6.2023
- Yleisötilaisuuden esittelymateriaali
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Katusuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT

Arttu Väänänen
Projekti-insinööri, kadut ja liikenne
p. 044 703 2125
etunimi.sukunimi@ouka.fi
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute