Mäntybaanan 2-vaihe  
Yleissuunnitelma, Lintula, Mäntylä, Kaukovainio, Hiironen
 
HANKKEEN KUVAUS



YLEISÖTILAISUUS


Mäntybaanan sekä Nelosbaanan yleissuunnitelma

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on suunnittelemassa Mäntybaanan 2-vaiheen sekä Nelosbaanan. Nyt laadittavana on kyseisten baanojen yleissuunnitelma, jota esitellään yleisötilaisuudessa.

Mäntybaanan 2-vaihe toimii jatkumona vuonna 2020 rakennetulle Mäntybaanan 1-vaiheelle jatkuen Poikkimaantieltä aina Hiiroseen Kiilakiventielle saakka. Vastaavasti Nelosbaanan nyt suunniteltava osuus linjautuu Kiilakiventien varrelle välille Isokäpäläntie-Lyijytie.

Molemmat baanat ovat osa yhdyskuntalautakunnan hyväksymän Baanaverkkosuunnitelma 2030:n mukaista pyörätieverkkoa.

Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 30.5.2023 klo 17.00-18.30 Ympäristötalolla, osoitteessa Solistinkatu 2. Tilaisuus järjestetään hybridi-tilaisuutena, joten siihen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä. Tästä linkistä pääset Teams-kokoukseen.

Lisätietoja
- Yleiskartta
- Suunnitelmaluonnos 1
- Suunnitelmaluonnos 2
- Suunnitelmaluonnos 3
- Suunnitelmaluonnos 4
- Vaihtoehtoiset ratkaisumallit
- Yleisötilaisuuden esittelymateriaali
 
YHDYSHENKILÖT

Harri Vaarala
Liikenneinsinööri, kadut ja liikenne
p. 044 703 2108
etunimi.sukunimi@ouka.fi
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
 
21.6.2024 © Oulun kaupunki - Palaute