Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun seudun välityömarkkinat – toteutus ja toimeenpanovaihe
*
 
Hankkeen nimi   Oulun seudun välityömarkkinat – toteutus ja toimeenpanovaihe
Hanketyyppi   Seudun kuntien yhteinen hanke
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on luoda seutukunnallinen sosiaalisen työllistämisen toimintakonsepti, johon kunnat sitoutuvat. Tällä tarkoitetaan seudullisesti yhtenäistä toimintamallia välityömarkkinoiden työllistämistoiminnassa, jossa huomioidaan PARAS-hankkeen puitteissa menneillään oleva yhteistoiminta-alueen muotoutumisprosessi. Sosiaalisen työllistämisen toimintakonseptin luominen toteutetaan välityömarkkinoiden esiselvityshankkeessa esiin nousseiden kehittämiskohteiden myötä, joiden kautta sosiaalisen työllistämisen palveluja pyritään seudulla yhtenäistämään. Kutakin kehittämiskohdetta varten kootaan kehittämisverkosto, joissa ovat mukana kohteen kannalta merkittävät toimijat alueen kunnista, kolmannelta sektorilta, oppilaitoksista ja elinkeinoelämästä

Projektin kehittämiskohteita/toimenpiteitä ovat:
1) Yhteisten sosiaalisen työllistämisen toimenpidelinjausten luominen Oulun seudulle
2) Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ja yhteisten toimintamallien luominen kuntouttavan työtoiminnan toteuttamiselle seudun kunnissa
3) Seudullisesti yhtenäisen työpajatoiminnan vakiinnuttaminen seudun kunnissa
4) Oulun työvoiman palvelukeskuksen toimintojen/hyvien käytäntöjen levittäminen muihin kuntiin
5) Työllistämisen monipalvelukeskusten toimintamahdollisuuksien ja -mallien selvittäminen
6) Palkkatukityösuhteiden jatkotyöllistymisen parantaminen kunnan ja kolmannen sektorin tukityöllistämisessä

Jatkosuunnitelmat:
Projektin tuloksena syntyy pysyvä ja yhtenäinen seudullinen sosiaalisen työllistämisen toimintakonsepti, joka hyödyntää kuntien ja muiden keskeisten yhteistyö- ja asiantuntijatahojen moniammatillista osaamista työllisyyden hoidossa. Välityömarkkinoiden kehittämistoiminnan ja yhteistyön kehittymisen myötä välityömarkkinoiden palveluja voidaan tarjota entistä paremmin osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille ja nuorille työttömille Oulun seudulla ja vähentää näin työttömyyttä alueella erityisesti vaikeasti työllistyvien osalta.

Kokonaiskustannusarvio: 542 310 euroa

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   6.5.2008
Päättymispvm   31.12.2012
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR + valtio)
Oulun seutu
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteyshenkilöt   Vs. projektipäällikkö Jaana Pasma, 044 703 4042, vastuullinen johtaja mielenterveys- ja sosiaalijohtaja Sirkka-Liisa Olli. Sähköposti etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Uutiskirje 1 / 2009   Uutiskirje 1_2009.pdf   119 kt
Uutiskirje 2 / 2009   Uutiskirje 2_2009.pdf   1 013 kt
Uutiskirje 3 / 2009   Uutiskirje 3_2009.pdf   982 kt
Uutiskirje 1 / 2010   Uutiskirje 1_2010.pdf   642 kt
  Oulun seudun työpajojen hyviä käytäntöjä_kevät 2009.pdf   1 379 kt
  Oulun seudun välityömarkkinat -hanke_väliraportti 6.5.2008-31.12.2009.pdf   170 kt
Uutiskirje 2 / 2010   Uutiskirje 2_2010.pdf   876 kt
  Oulun seudun välityömarkkinat -hanke_väliraportti 1.1.-31.12.2010.pdf   153 kt
  Tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeet.pdf   554 kt
  Kohti seudullisia työllistämisen monipalveluita.pdf   1 587 kt
Uutiskirje 1 / 2011   uutiskirje1_2011.pdf   1 223 kt
Mari-Leena Talvitie, Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari (Oulu 6.10.2011)   Mari-Leena Talvitie 6.10.11.pdf   830 kt
Anne Huotari, Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari (Oulu 6.10.2011)   Anne Huotari 6.10.11.pdf   61 kt
Janne Metsämäki, TEM, Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari (Oulu 6.10.2011)   Janne Metsämäki TEM 6.10.11.pdf   365 kt
Eveliina Pöyhönen, Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari (Oulu 6.10.2011)   Eveliina Pöyhönen, STM 6.10.11.pdf   131 kt
Erja Lindberg, Kuntaliitto, Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari (Oulu 6.10.2011   Erja Lindberg, Kuntaliitto 6.10.11.pdf   87 kt
Lea Karjalainen, Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari (Oulu 6.10.2011)   Lea Karjalainen, TVY 6.10.11.pdf   2 480 kt
Workshop-yhteenveto, Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari (Oulu 6.10.2011)   Workshop_yhteenveto [Yhteensopivuustila] 6.10.11.pdf   248 kt
Uutiskirje 2 / 2011   uutiskirje2_2011.pdf   754 kt
Uutiskirje 1 / 2012   uutiskirje1_2012.pdf   1 021 kt
Uutiskirje 2 / 2012   uutiskirje2_2012.pdf   289 kt
Logot    
  ESR____Vipuvoimaa___Oulun seutu_____
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi